->SMS brána
-> Oskar
Předvolby: 608, 774, 775, 776, 777

-> Eurotel
Předvolby: 601, 602, 606, 607, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729

-> T-mobile
Předvolby: 603, 604, 605, 73x
->Náhodná Smska
Jestli jsi byl celý
rok hodný,tak ti
Mikunduláš
nadělí:čokundulalov
é f...

  Více z Srandovní / Přisprostlé
Náměty